Frost & Sullivan: Rynek urządzeń do elektrokardiografii w regionie CEE umacnia się

Analitycy przewidują, że polski rynek urządzeń do elektrokardiografii czeka stabilny wzrost w latach 2011?2016

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. ? Wzrost zachorowalności na choroby układu sercowo-naczyniowego spotyka się z coraz większą uwagą ze strony pacjentów oraz płatników służby zdrowia, którzy dostrzegają konieczność wczesnego rozpoznawania i profilaktyki tych chorób. Jednocześnie rynek urządzeń do elektrokardiografii w Europie Środkowo-Wschodniej (ang. Central Eastern Europe, CEE) powoli staje się nasycony, a oferowane produkty coraz mniej się od siebie nie różnią.

?Ze względu na dynamiczny rozwój niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w krajach regionu CEE, przewidujemy jednak dalszy wzrost rynku urządzeń do  elektrokardiografii? ? stwierdza Dominika Grzywińska, analityk sektora opieki zdrowotnej z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej. ?To powinno wpłynąć na spowolnienie postępującego nasycenia rynku.?

Z najnowszej analizy Frost & Sullivan pt. ?Prognoza dla rynku  urządzeń do elektrokardiografii w Europie Środkowo-Wschodniej? wynika, że w 2011 roku przychody tego sektora wyniosły 63,3 mln USD i przewiduje się, że w 2016 powinny osiągnąć wartość 83,9 mln USD. Analiza obejmuje następujące segmenty: segment  elektrokardiografii spoczynkowej (EKG), EKG wysiłkowego, kardiologicznych rejestratorów zdarzeń (CER), monitorów holterowskich EKG oraz systemów zarządzania danymi (DMS). W analizie wzięto pod uwagę następujące kraje: Bułgarię, Czechy, Węgry, Polskę i Rumunię.

Urządzenia  do elektrokardiografii, zwłaszcza do spoczynkowego EKG, stają się w sektorze opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej powszechnie dostępne.  Praktycznie wszystkie placówki opieki zdrowotnej wyposażone są w tego rodzaju urządzenia, co prowadzi do zbliżającego się nasycenia rynku.

Zaobserwowany trend dodatkowo potęguje fakt, że w zakresie rozwoju technologii niewiele się zmienia ? na rynek nie wprowadza się żadnych nowych rozwiązań, które  w sposób znaczący zwiększałyby kliniczną wartość dodaną tych produktów. Dynamiczny rozwój niepublicznych ośrodków opieki zdrowotnej, w szczególności w Bułgarii, Polsce i Rumunii, generuje znaczny popyt na nowe jednostki monitorowania pacjentów kardiologicznych.

Polski rynek urządzeń do elektrokardiografii, zgodnie z przewidywaniami, w latach 2011 ? 2016 będzie wykazywał stabilny wzrost, głównie dzięki  wspomnianemu rozwojowi niepublicznych placówek opieki zdrowotnej,  a także rosnącej popularności telemedycyny i większemu znaczeniu profilaktyki.

Obawy rynku może jednak wciąż budzić wrażliwość cenowa użytkownika końcowego. Choć nabywcy biorą również pod uwagę takie czynniki jak jakość czy obsługa, cena stanowi często główne kryterium wyboru produktu. ?To tłumaczy obserwowany na rynku CEE sukces azjatyckich dostawców, którzy oferują urządzenia podobnej jakości, ale w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie? ? wyjaśnia Dominika Grzywińska. ?Przewiduje się, że obecna sytuacja, do której dodać należy jeszcze zbliżające się nasycenie rynku, doprowadzi do erozji cen i zmniejszenia rentowności dostawców.?

Aby utrzymać rentowność, dostawcy powinni nie tylko w dalszym ciągu oferować produkty w konkurencyjnej cenie, ale również poszukać alternatywnych sposobów przyciągania klienta. Takie strategie powinny obejmować ofertę produktów z wartością dodaną, szybkie i rzetelne usługi serwisowe lub opracowanie kompleksowych rozwiązań pakietowych, w tym systemów zarządzania danymi.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat powyższej analizy, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie w zapytaniu swoich danych kontaktowych.

Prognoza dla rynku  rynku urządzeń do elektrokardiografii w Europie Środkowo-Wschodniej (M83E-54) jest częścią programu usług Frost & Sullivanobejmującego także następujące analizy: Europejski rynek rozwiązań monitorowania stanu pacjentów kardiologicznych, Rynek wschodzących technologii monitorowania kardiologicznego oraz Europejski rynek zdalnego monitorowania stanu pacjentów.

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania.

Program firmy ? Growth Partnership Service ? dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju. Frost & Sullivan ma 50-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat oferowanego przez Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw pod adresemhttp://www.frost.com.

Kontakt:

Joanna Lewandowska

Corporate Communications ? Europe

P: +48 22 481 62 20

E: joanna.lewandowska@frost.com

http://www.frost.com

https://twitter.com/FrostSullivanPL