Frost & Sullivan: Mikropłatności w Europie

Nowe narzędzia finansowe, takie jak rozwiązania typu prepaid, online, a także płatności kartą bezstykową przyspieszą (r)ewolucję w segmencie mikropłatności

Warszawa ? 5 marca 2013 ? Europejski rynek mikropłatności rozwija się bardzo dynamicznie. Spada liczba transakcji gotówkowych i choć nadal pozostają one preferowanym środkiem płatności, to pojawienie się rozwiązań i produktów z zakresu mikropłatności sprzyja przechodzeniu na rozliczenia cyfrowe. Wyznaczenie spójnego kierunku działania dla rynku europejskiego, optymalizacja struktury opłat i zarządzania ryzykiem oraz poprawa jakości obsługi użytkownika końcowego z pewnością przyczynią się do upowszechninia rozwiązań przedpłaconych (ang. prepaid), online oraz transakcji bezstykowych w przypadku niewielkich płatności.

Według nowej analizy globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan, pt. Możliwości rozwoju rynku mikropłatności, średnia roczna stopa wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) dotycząca wykorzystania systemów bezstykowych kart płatniczych w Europie w latach 2011-2017 wzrośnie o 28,7 procent. Podobnie, wraz z masowym upowszechnianiem się smarfonów i rozwojem rynku tabletów w Europie,  rynek m-commerce odnotuje wzrost na poziomie 10,6 procent CAGR w latach 2011-2018.

Polski rynek płatności jest jednym z najciekawszych pod względem zachodzących zmian. W 2008 roku 90 procent wszystkich płatności było dokonywanych gotówką. W 2011 roku wciąż 89 procent zakupów odbywało się w formie gotówkowej, która pozostaje najważniejszym sposobem płatności na polskim rynku. Z drugiej jednak strony wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie płatności, w konsekwencji czego Frost & Sullivan przewiduje, że liczba płatności z użyciem komunikacji bliskiego zasięgu (ang. Near Field Communication, NFC) wzrośnie z prognozowanych w 2015 roku 4,9 procent  do 10,3 procent w 2018.

Na przejściu na płatności cyfrowe skorzystają zarówno banki, jak i instytucje rządowe. Koszt obsługi gotówki w Europie jest stosunkowo wysoki. Europejska Rada ds. Płatności (ang. European Payment Council, EPC) pracuje nad sposobami usprawnienia procesów i redukcji kosztów całkowitych.

?Proces produkcji, transportu, ochrony i niszczenia gotówki jest skomplikowany i drogi. Zważywszy na fakt, że w obiegu znajduje się tylko 30 procent produkowanego pieniądza, rządy starają się zoptymalizować krajowe koszty obsługi gotówki? ? stwierdza Jean-Noel Georges, dyrektor programowy ds. rozwiązań ICT w usługach finansowych z francuskiego oddziału Frost & Sullivan. ?Kryzys gospodarczy zmusił również rządy do usprawnienia procesu ściągalności podatków oraz zwalczania szarych stref rynku za pomocą pieniądza elektronicznego, a także powiązanych usług internetowych.?

Odejście od tradycyjnej gotówki wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami. Przywiązanie do płatności gotówkowych wśród starszego pokolenia użytkowników, problemy związane z modelem biznesowym oraz brak infrastruktury i jasnego przekazu marketingowego to czynniki, które zahamują rozwój rynku w perspektywie krótkoterminowej.

Ponadto, wśród konsumentów można zauważyć różny stopień gotowości do przyjęcia kart bezstykowych (zbliżeniowych). Według Frost & Sullivan, odpowiednia edukacja zarówno po stronie użytkowników, jak i handlowców kładąca nacisk na zabezpieczenia stosowane w technologiach bezstykowych przyczyni się do popularyzacji kart zbliżeniowych oraz bezstykowych form płatności mobilnych.

Zatem przyszłość kart prepaid i mobilnych rozwiązań prepaid rysuje się w jasnych barwach. ?Zamiana gotówki na elektroniczne środki płatności w portmonetce elektronicznej jest obecnie najlepszym wyjściem” – zauważa Georges. ?Elastyczne rozwiązanie obejmujące otwieranie rachunków płatności mobilnych prepaid, które klienci mogą doładowywać określoną sumą pieniędzy poprzez transfery P2P, depozyty gotówkowe i karty bankowe, a następnie opłacać zawierane transakcje doładowaną kwotą, będzie zachęcać do dokonywania płatności bezgotówkowych.?

Co równie ważne, płatności mobilne w chmurze (ang. cloud-based) mogą także przyczynić się do dalszego rozwoju rynku mikropłatności. ?Takie płatności stanowią zasadniczo rozwiniętą formę tradycyjnego rynku handlu elektronicznego. Jesteśmy jednak przekonani, że w miarę dojrzałości rynku płatności mobilnych w chmurze oraz wraz ze wzrostem wiedzy o tej usłudze wśród konsumentów i handlowców, rozwiązanie to będzie odgrywać ważną rolę w sektorze usług płatności mobilnych In-Store i mikropłatności” – podsumowuje Georges.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat omawianej analizy, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres joanna.lewandowska@frost.com, wraz z podaniem swoich danych kontaktowych.

Analiza pt. Możliwości Rozwoju Rynku Mikropłatności (9A68-67) jest częścią programu ICT, który oferuje raporty w następujących obszarach: Chmury obliczeniowe w europejskim sektorze bankowym, ICT w europejskim sektorze usług finansowych: Perspektywa CIO, Rynek ICT w europejskim sektorze bankowym – Model rynkowy i europejski rynek platform przetwarzania płatności.

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania.

Program firmy ? Growth Partnership Service ? dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju. Frost & Sullivan ma ponad 50-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat oferowanego przez Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw pod adresem http://www.frost.com.