FRANCZYZOWA SZKO?ŁKA PIŁKARSKA

Franczyza jest obecnie jedna? z bardziej popularnych form prowadzenia biznesu. Choc? zwykle kojarzy sie? z sieciowymi sklepami czy punktami usługowymi, ten model biznesowy wykorzystywany jest z powodzeniem ro?wniez? w innych dziedzinach. Przykład? Franczyzowa siec? szko?łek piłkarskich Football Academy

Od niemal 4 lat na polskim rynku działa franczyzowa siec? elitarnych szko?łek piłkarskich Football Academy, w kto?rej trenuja? dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Pierwszy oddział powstał w kwietniu 2009 roku w Opolu, dzis? w całej Polsce działa juz? prawie 80 os?rodko?w.

Od pomysłu do biznesu

? Idea przedsie?wzie?cia wzie?ła sie? po prostu z… z?ycia. Gdy obserwowałem piłkarskie zacie?cie mojego kilkuletniego siostrzen?ca oraz warunki, w jakich c?wiczy, doszedłem do wniosku, z?e w Polsce dzieci w jego wieku nie maja? gdzie trenowac?. Zatem najpierw pojawiła sie? potrzeba, a potem zrodził sie? pomysł, kto?rym zaraziłem kilku znajomych, ro?wniez? pasjonato?w piłki noz?nej. Wszyscy zgodnie stwierdzilis?my, z?e przydałoby sie? miejsce, kto?re umoz?liwiłoby rozwijanie piłkarskiej pasji najmłodszym zawodnikom, na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym ? mo?wi Radosław Soperczak, prezes fundacji Football Academy Group. – Wsparcie dla naszych pomysło?w znalez?lis?my na rynku brytyjskim. Odwiedzaja?c tamtejsze szko?łki i kluby piłkarskie, zdobylis?my niezbe?dna? wiedze? i dos?wiadczenie. Nie chcielis?my jednak kupowac? z?adnej gotowej licencji. Mielis?my własny pomysł, kto?ry rozwine?lis?my w oparciu o najlepsze s?wiatowe wzorce w tej dziedzinie ? dodaje Radosław Soperczak. Tak powstała w Opolu pierwsza polska akademia piłkarska dla dzieci od 4 roku z?ycia. Przez pierwszy okres testowano w niej rozwia?zania treningowe, organizacyjne i marketingowe. Zainteresowanie projektem przerosło jednak oczekiwania two?rco?w. Szybko okazało sie?, z?e jeden oddział w Polsce nie wystarczy.

Jak szko?łka zmieniła sie? w ogo?lnopolska? siec?…

– Zalez?ało nam, by jak najwie?cej polskich dzieci mogło trenowac? piłke? noz?na? na naprawde? najwyz?szym poziomie, juz? od najmłodszych lat. Dlatego, by nasza koncepcja mogła rozwijac? sie? na skale? ogo?lnopolska? w sposo?b ujednolicony, jedynym słusznym krokiem było stworzenie sieci franczyzowej ? tłumaczy Radosław Soperczak. Dzis? w ramach Football Academy funkcjonuje blisko 80 oddziało?w, w kto?rych aktywnie trenuje prawie 4000 małych pasjonato?w piłki noz?nej. Liczba oddziało?w stale ros?nie, poniewaz? zainteresowanie zaro?wno potencjalnych franczyzobiorco?w, jak i zawodniko?w jest nadal duz?e.

Własna szko?łka piłkarska ? to proste!

Szko?łka piłkarska pod szyldem dynamicznie rozwijaja?cej sie? marki to inwestycja w gotowy i sprawdzony ?produkt? o ugruntowanej pozycji na rynku. Otworzenie własnego oddziału nie wymaga prowadzenia działalnos?ci, ani dos?wiadczenia biznesowego. Wystarczy niewielki budz?et, pasja i che?c? działania na rzecz dziecie?cej piłki noz?nej. – Franczyzobiorca? Football Academy moz?e zostac? kaz?dy, kto interesuje sie? piłka? noz?na?, zna lokalny rynek w tej branz?y, jest odpowiedzialny i potrafi dobrze zorganizowac? swoja? prace? oraz prace? zespołu. Dajemy szanse? kaz?demu, bez wzgle?du na wiek oraz status zawodowy ? mo?wi Radosław Soperczak.

Jak załoz?yc? szko?łke??

Jak pokazuje dos?wiadczenie, menadz?erami oddziało?w Football Academy zostaja? zaro?wno ludzie młodzi, jak i starsi, studenci planuja?cy dopiero własna? kariere?, jak idos?wiadczeni zawodowo nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy czy instruktorzy, a takz?e ludzie zupełnie nie zwia?zani wczes?niej ze sportem, ale maja?cy pomysły i własna? inicjatywe?. ? Menadz?er rozpoczynaja?cy wspo?łprace? zFootball Academy otrzymuje pełne wsparcie organizacyjne do prowadzenia własnego oddziału ? pocza?wszy od know-how, koncepcji biznesowej i całej metodologii treningowej, a skon?czywszy na pełnej obsłudze prawno-ksie?gowej oraz wsparciu marketingowym ? wyjas?nia Radosław Soperczak. Po stronie menadz?era jest zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury w postaci boiska i/lub hali sportowej, skompletowanie kadry trenerskiej oraz znalezienie che?tnych zawodniko?w. ? Potem pozostaje juz? tylko trenowanie z pasja? i satysfakcja, jaka?

daja? zadowolone buzie małych piłkarzy i ich rodzico?w oraz wymierne korzys?ci z prowadzenia własnego, stabilnego biznesu – dodaje.