FM Logistic – sposób na sukces

FM Logistic, lider wśród operatorów logistycznych podsumowuje kolejny rok działalności w Polsce. Po 17 latach firma może się pochwalić stabilnym wzrostem i obrotem w wysokości 662 mln zł. W 2012 roku FM Logistic zyskało nowych klientów, rozbudowało dwie dobrze funkcjonujące platformy na potrzeby obsługiwanych kontraktów i podobnie jak w ubiegłym roku zwiększyło flotę o 40 nowych naczep.

Pod koniec br. ta rodzinna organizacja z tradycjami zmieniła także sposób zarządzania firmą i zaprezentowała długofalową strategię rozwoju, aż do 2022 roku.

FM logistic znane jest ze swojej ostrożnej i konsekwentnej polityki rozwoju. Dzięki temu, mimo trwającego kryzysu operator może pochwalić się stabilnym wzrostem, na poziomie pomiędzy 10% a 15% rok do roku. Na przełomie lat 2011/ 2012 roku udało się firmie osiągnąć imponujący wynik ? ponad 662 mln złotych.

Obecnie FM Logistic realizuje zrównoważony profil misji logistycznych, choć wciąż głównym źródłem dochodu są usługi transportowe, które przynoszą rosnąco ponad 61% (34, 8% pochodzi z transportu międzynarodowego, a 26, 8 % z transportu krajowego). Usługi magazynowania stanowią obecnie około 1/3 sprzedaży FM Logistic w Polsce (8, 3 % to składowanie, 22,7% handling). Ciągle utrzymuje się trend wzrostu zainteresowania klientów usługami o dużej wartości dodanej typu co-packing i co-manufacturing (7, 1% i usługi Customs/SCM 0,3%).

Klienci FM Logistic wywodzą się z sześciu sektorów aktywności. Obroty wśród nich kształtują się następująco: retail (35%); food industry (33%); industrial&electronics (15%); home&personal care (14%); health (2%) i luxury cosmetics (1%).

W FM Logistic w Polsce na koniec 2012 roku znajduje zatrudnienie ponad 2.500 pracowników, co czyni firmę jednym z największych pracodawców w sektorze TSL. Do dyspozycji klientów jest ponad 500.000 m2 powierzchni magazynowych i produkcyjnych, na 9 platformach usytuowanych w całym kraju.

W tym roku firma rozbudowała platformę w Błoniu k. Warszawy (klient Sanofi-Aventis). W tej chwili trwa także rozbudowa centrum w Olszowej. FM Logistic rozpoczęło współpracę z kilkoma nowymi Klientami, takimi jak: Coca-Cola (magazynowanie); Nestle (dystrybucja) i Tesco (konsolidacja, transport). Co więcej, aktualni klienci operatora także zdecydowali się na rozszerzenie zakresu współpracy o dodatkowe usługi: Auchan (magazynowanie); Carrefour (konsolidacja, dystrybucja); Coty (copacking); Cussons (magazynowanie, dystrybucja); IKEA (magazynowanie/dystrybucja); Johnsson-Johnsson (magazynowanie/dystrybucja); Sanofi-Aventis (magazynowanie/dystrybucja) i Technicolor (co-manufacturing).

Prezentowane dane wydają się szczególnie imponujące w kontekście ekonomicznych problemów w sektorze TSL. W 2012 FM Logistic zwiększyło także liczbę pojazdów własnych. Operator aktualnie dysponuje 40 nowymi naczepami (chłodnie i izotermy).  Ta inwestycja pochłonęła 8,5 milionów złotych.

Na najbliższy czas priorytet w Polsce pozostanie przy rozwoju usług dla kluczowych sektorów retail i farmacji. FM Logistic zapowiada też rozszerzenie zasięgu geograficznego poprzez budowę kolejnych platform w rejonie centralnej Polski. Firma zmierza także do organizacji dystrybucji dla Europy Centralnej z platformy w Olszowej. Plany operatora zakładają też dalszy, sukcesywny wzrost sprzedaży o ok. 10-15% w skali roku.

Grupa FM Logistic na podstawie wnikliwej analizy rynku i wiedzy wynikającej z międzynarodowego know ? how zdecydowała się na realizację długoterminowej strategii rozwoju w oparciu o usługi transportowe. Zamierza się także skupić na umacnianiu swojej pozycji sektorach retail oraz FMCG. Na pierwszym planie pozostaną też wysoce wyspecjalizowane usługi dla farmacji. Firma zamierza zadbać również o rozwój usług dla nowych sektorów oraz dalszą rozbudowę infrastruktury. Docelowo ambicją Grupy FM Logistic jest wygenerowanie 2 miliardów obrotu do 2022 roku.

Ten rok przyniósł także nowe decyzje związane z zarządzaniem organizacją na poziomie Grupy. Po ponad 40 latach zarząd Grupy FM Logistic zdecydował się rozdzielić kompetencje związane z nadzorem i realizacją zadań. I tak Jean-Christophe MACHET i Jacky GERVIS, którzy przez 10 lat pełnili funkcję Co-CEO w FM Logistic, wezmą na siebie nowe obowiązki. Claude FAURE przekaże przewodnictwo w Radzie Nadzorczej grupy Jacky GERVIS?owi. Nadal jednak pozostanie członkiem Rady, powiększonej o dwóch dyrektorów nieetatowych wywodzących się z rodziny oraz czterech niezależnych dyrektorów.  Jean-Christophe MACHET został mianowany CEO FM Logistic i pokieruje Komitetem Wykonawczym FM logistic, z jego czterema nowymi członkami, którzy rozszerzą zakres kompetencji. Jednocześnie, nowo utworzony Zarząd FM Logistic zyska doświadczenie i know-how czterech niezależnych dyrektorów:  Régis BELLO, Vincent MERCIER?a, Monique ZOMENO oraz przewodniczącego Jean-Claude MICHEL.

FM Logistic jest założoną w 1967r. francuską firmą, posiadającą 59 centrów logistycznych w Europie i Azji. Operator zatrudnia w całej Europie ponad  14.000. FM Logistic posiada do dyspozycji swoich klientów ponad 2 400 000 m2 powierzchni magazynowej.

Więcej informacji: www.fmlogistic.com