Firma PepsiCo otrzymała nagrodę Stockholm Industry Water Award przyznawaną podczas Światowego Tygodnia Wody

Firma została doceniona za zwiększenie wydajności wykorzystania wody o ponad 20% od 2006 roku, realizując tym samym ten cel 4 lata wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Sztokholm, 28 sierpnia 2012 r. PepsiCo została nagrodzona ?Stockholm Industry Water Award? za innowacyjne i wyróżniające się inicjatywy związane z zarządzaniem wodą, podejmowane przez firmę. Nagroda przyznawana podczas Światowego Tygodnia Wody wyróżnia rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wodą i zwiększenia wydajności produkcji oraz innowacyjne podejście do technologii wykorzystujących wodę.

?Przyznanie Stockholm Industry Water Awardfirmie PepsiCo jest dla nas powodem do dumy.
Ta prestiżowa nagroda jest dowodem uznania wysiłków jakie podejmujemy na rzecz ochrony zasobów wodnych. Zmniejszenie zużycia wody prowadzi do redukcji kosztów i zmniejsza nasz ogólny wpływ na środowisko naturalne, dlatego wprowadzamy innowacje, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać każdą kroplę wody? – powiedziała Indra Nooyi, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. ?Wysiłki związane z ograniczeniem zużycia wody stanowią część strategii firmy pod hasłem Performance with Purpose, która zakłada oferowanie szerokiej gamy produktów spożywczych i napojów dopasowanych do lokalnych gustów, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne, poprzez redukcję zużycia wody, energii i ilości opakowań oraz zapewnienie znakomitych warunków pracy naszym współpracownikom, a także poszanowanie, wspieranie i inwestowanie w rozwój lokalnych społeczności w miejscach,
w których firma działa? – dodała Nooyi.

Firma PepsiCo została wyróżniona za bezprecedensowe działania, podjęte w celu zwiększenia oszczędności wody w trakcie procesów produkcji i łańcucha dostaw:

?     Zwiększenie wydajności zużywania wody o więcej niż 20% na jednostkę produkcyjną, osiągając ten cel cztery lata wcześniej, niż zakładał to plan działań.

?     Zaoszczędzenie w 2011 roku prawie 16 miliardów litrów wody w porównaniu z rokiem 2006, poprzez wdrożenie urządzeń i technologii umożliwiających ograniczenie zużycia wody, pomysłowy recykling i ponowne jej wykorzystanie oraz zainstalowanie systemu zarządzania zużyciem wody w zakładach produkcyjnych.

?     Zredukowanie łącznych kosztów zużycia energii i wody o ponad 45 milionów dolarów od 2006 do 2011 roku.

?     Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i technologii, zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia wody w rolnictwie takich jak: nowe techniki nawadniania,  i narzędzia, które pomagają rolnikom nawozić i nawadniać ich uprawy w najbardziej efektywny sposób.

?     Zapewnienie przez Fundację PepsiCo i jej partnerów dostępu do czystej wody pitnej dla  ponad miliona ludzi.

?PepsiCo udało się zmniejszyć zużycie wody wykorzystywanej podczas procesu produkcji, a także rozszerzyć swoje zaangażowanie poza wewnętrzne działania firmy, aby na szerszą skalę pomóc w  rozwiązaniu problemów związanych z kwestią wody? – powiedział przedstawiciel Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Wodnego. ?Zarządzanie wodą przez PepsiCo nie zatrzymuje się w murach fabryki?, ponieważ firma ?oszczędza wodę również podczas całego procesu łańcucha dostaw?.

PepsiCo uczestniczy w licznych wydarzeniach związanych ze kwestiami gospodarki wodnej i zrównoważonego rolnictwa, które odbywają się podczas Światowego Tygodnia Wody. Firma jest dumna z możliwości wyróżnienia partnerów Fundacji PepsiCo, takich jak:  Water.org, the Columbia Water Center, Safe Water Network, China Women’s Development Foundation oraz Inter-American Development Bank, których wsparcie przyczyniło się do zdobycia nagrody  przez PepsiCo.

Dla osiągnięcia przez PepsiCo celu cztery lata wcześniej niż zakładał to harmonogram kluczowe było zmniejszenie zużycia wody w procesie łańcucha dostaw. W uznaniu wysiłków, podejmowanych przez PepsiCo w dziedzinie gospodarowania wodą, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny przedstawił pomysły wykorzystane przez firmę w codziennych działaniach:

?     ?E-uprawa?, technologia dokładnego rolnictwa i narzędzia internetowe, opracowane przez PepsiCo we współpracy z brytyjskim Cambridge University, które pozwalają rolnikom pracującym dla firmy monitorować, zarządzać i zmniejszać zużycie wody i emisję dwutlenku węgla, przy jednoczesnym maksymalnym zwiększaniu wydajności i jakości produkcji. Wprowadzenie próbnego programu ?e-uprawa? w 46 gospodarstwach, które dostarczają ziemniaki dla PepsiCo, przyniosło 13-procentowy wzrost plonów i redukcję zużycia wody o 8%.

?    Siew bezpośredni, rolnicza praktyka stosowana przy uprawie niełuskanego ryżu w Indiach, która bardzo szybko rozpowszechniła się na w innych regionach. Zamiast  umieszczać sadzonki w szkółce, sadzi się je, a następnie podlewa pole uprawne – dzięki zastosowaniu techniki siewu bezpośredniego, nasiona mogą być sadzone bezpośrednio w ziemi, z pominięciem szkółki (etapu przejściowego). Eliminuje się w ten sposób potrzebę nawadniania, dzięki czemu można ograniczyć zużycie wody nawet o 30%.

?    ReCon, narzędzie służące do ochrony zasobów, które pozwala zakładom produkcyjnym kontrolować zużycie wody podczas produkcji oraz rozpoznać i wdrażać nowe rozwiązania z zakresu oszczędzania wody. Firma planuje upowszechnić ReCon w rolnictwie i stosować te same reguły, aby zrozumieć ryzyko nadmiernego wykorzystania wody w procesie łańcucha dostaw.

?     Za sprawą fabryki ?Near net zero? zbudowanej w Casa Grande w Arizonie, osiągnięto wizję ?near next zero?, czyli samowystarczalnej energetycznie produkcji. Aby to osiągnąć, przebudowano istniejąca fabrykę tak, by była jak najbardziej niezależna od sieci energetycznej, a jej funkcjonowanie zostało oparte na odnawialnych źródłach energii i wodzie, poddawanej recyklingowi w 75%, co sprawia, że liczba wytarzanych odpadów została zredukowana do zera.

Globalne inicjatywy firmy PepsiCo mają również wymierny wpływ na ograniczenie zużycia wody w zakładach firmy znajdujących się w Polsce i związane z tym inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne do zarządzania wodą. W 2011 roku fabryki napojów PepsiCo w Michrowie i Żninie ograniczyły o 22% zużycie wody na litr produkowanego napoju w stosunku do roku 2008. Natomiast zakłady w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim produkujące przekąski ograniczyły w 2011 roku o 31% zużycie wody na kilogram gotowego produktu w stosunku do roku 2006.

O nagrodzie ?Stockholm Industry Water Award?

Nagroda ?Stockholm Industry Water Award? docenia udział sektora biznesowego w zrównoważonym zarządzaniu  wodą. Jest przyznawana za działania, które mają na celu poprawę stanu gospodarki wodnej,  takie jak: zwiększenie wydajności procesu produkcji, nowe produkty i zarządzanie, a także innowacyjne podejście do wykorzystywania wody w procesach technologicznych. Nagroda została ustanowiona w 2000 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny we współpracy z Królewską Szwedzką Akademią Nauk Inżynieryjnych i Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji:  http://www.siwi.org/siwa

O firmie PepsiCo

W swoim globalnym portfolio obejmującym marki artykułów żywnościowych i napojów, PepsiCo posiada 22 różne linie produktów, z których każdy generuje w ciągu roku sprzedaż detaliczną na poziomie ponad miliarda dolarów. Nasze główne przedsiębiorstwa wytwarzają również setki innych pożywnych, smacznych artykułów żywnościowych i napojów, które niosą radość konsumentom na całym świecie. Przy średniorocznych przychodach sięgających ponad 65 mld dolarów, wszystkich pracowników PepsiCo łączy wyjątkowe zaangażowanie w sprawy zrównoważonego rozwoju pod hasłem ?Performance with Purpose?. Starając się oferować szeroki wybór zdrowych, łatwo dostępnych i przynoszących radość produktów, ograniczając swój wpływ na środowisko naturalne, redukując zużycie wody, energii oraz ilość opakowań, zapewniając znakomite warunki pracy naszym współpracownikom, szanując, wspierając i inwestując w rozwój społeczności lokalnych, gdzie działamy. Więcej informacji nt. PepsiCo jest dostępnych na globalnej stronie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy www.pepsicopoland.com

Odwiedź PepsiCo na:

  • Twitter (@PepsiCo)
  • Facebook (@http://www.facebook.com/PepsiCoPolska)
  • PepsiCo Blogs
  • PepsiCo Press Releases
  • PepsiCo Multimedia
  • PepsiCo Videos

Dodatkowych informacji udziela:

Janusz Wróblewski

Senior Account Manager

United PR

T: +48 22 845 24 50

e-mail: j.wroblewski@unitedpr.pl