Farmacol zwiększa wydajność raportowania dzięki Oracle Active Data Guard

Nowoczesny produkt Oracle umożliwiający tworzenie aktualnych raportów na rezerwowej bazie danych przedsiębiorstwa został w firmie Farmacol wdrożony przez konsultantów Oracle Polska.

Oracle Polska informuje, że w Grupie Kapitałowej Farmacol zakończyło się wdrożenie produktu Oracle Active Data Guard, narzędzia pozwalającego wykonywać kluczowe raporty korporacyjne oraz kopie zapasowe w replice produkcyjnej bazy danych.

Dzięki przeniesieniu czynności tworzenia raportów z bazy produkcyjnej na zapasową, znacznie wzrasta ogólna wydajność transakcyjnych systemów firmowych, a jednocześnie produkt Oracle Active Data Guard zachowuje wszystkie zabezpieczenia wymagane dla ochrony bazy przez awarią.

Oracle Active Data Guard jest obecnie najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem w swojej kategorii, a jego wdrożenie jest szybkie ? zajmuje zaledwie kilka dni. Narzędzie może działać w zapasowym ośrodku obliczeniowym, zapewnia należyty poziom odporności na awarie krytyczne i pozwala na szybki odczyt danych na potrzeby tworzenia raportów, obsługi prostych i złożonych pytań, sortowania, czy dostępu internetowego.

Wszystkie zapytania wymagające odczytu z fizycznej repliki są wykonywane w czasie rzeczywistym i zwracają zawsze aktualne wyniki. Oznacza to, że wszelkie operacje wymagające dostępu tylko w celu odczytu aktualnych danych mogą zostać przeniesione na replikę bazy, zapewniając ochronę i zwiększając wydajność produkcyjnej bazy danych.

Rozwiązanie Oracle Active Data Guard umożliwia także przeniesienie przyrostowego tworzenia kopii zapasowych z produkcyjnej bazy danych na rezerwową. Tworzenie kopii zapasowych może zatem przebiegać o wiele rzędów razy szybciej, niż jest to możliwe w innych konfiguracjach systemowych.

W Grupie Kapitałowej Farmacol działa od kilku lat system dystrybucyjny PS2000 oparty na bazie danych Oracle. System ? stworzony przez firmę Polsoft Engineering, partnera Oracle Polska na poziomie Gold – wykorzystywany jest do obsługi działalności dystrybucyjnej firmy Farmacol, w tym zamówień, zakupów, gospodarki magazynowej, a także do wykonywania analiz biznesowych.

„Rozwiązanie Active Data Guard doskonale wpisuje się w potrzeby naszej firmy w zakresie optymalizacji procesów raportowania” ? powiedział Bogusław Kobic, Dyrektor ds. Informatyki w firmie Farmacol SA. „Dzięki rozdzieleniu bazy raportowej od bazy produkcyjnej, łatwiej jest zapewnić wymaganą wydajność i skalowalność systemów bazodanowych. Użytkujemy tę technologię niespełna rok i muszę przyznać, że działa stabilnie i wydajnie. Korzyścią jest również dodatkowe zabezpieczanie danych w stale replikowanej kopii, przechowywanej na innej macierzy dyskowej”.

„Działy informatyki od dawna poszukiwały prostego rozwiązania, które zwiększyłoby wydajność aplikacji poprzez przeniesienie operacji tworzenia raportów i kopii zapasowych na replikę produkcyjnej bazy danych” ? komentuje Krzysztof Pedryc, Dyrektor sprzedaży technologii Oracle do sektora farmaceutycznego. „Rozwiązanie Oracle Active Data Guard, to doskonałe narzędzie, które spełnia to zadanie, umożliwiając dostęp do fizycznej rezerwowej bazy danych w celu odczytu danych, przy czym jednocześnie zapewnia wprowadzanie do niej wszelkich zmian z bazy produkcyjnej. W systemach obsługujących firmy farmaceutyczne, takie rozwiązanie zapewnia w każdej sytuacji szybki dostęp do kluczowych danych – w zakresie np. aktualnie dostępnego asortymentu, czy stanów magazynowych”.