SGH będzie współpracować z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina dla rozwoju naszego zabytkowego kampusu

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Szapiro oraz Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Ryszard Zimak podpisali list intencyjny. To elementem działań władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz rozwoju zabytkowego kampusu SGH.

 

 

Jak głosi treść listu intencyjnego, „wszelkie podejmowane i prowadzone w tym celu działania powinny angażować wszystkie zainteresowane środowiska (…)”. Zaś celem statutowym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest m.in. promowanie kadr artystycznych i pedagogicznych, rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, a w szczególności kultury muzycznej. Podpisanie listu intencyjnego przez rektorów daje możliwość wzajemnego zaangażowania się w projekty realizowane przez obie uczelnie. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie zorganizowanie cyklu koncertów studentów i pedagogów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na terenie SGH.

Fot. Maciej Górski