Dziennikarze „Gazety Wyborczej” nagrodzeni w konkursie „Libertas et Auxilium” UOKiKu

Rafał Zasuń z ?Gazety Wyborczej? został jednym z laureatów siódmej edycji konkursu ?Libertas et Auxilium?. Nagrodę specjalną przyznano Maciejowi Samcikowi z ?Gazety Wyborczej?. Konkurs zorganizowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji miał na celu nagrodzenie najlepszych artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych w dwóch kategoriach: ochrona konsumentów i ochrona konkurencji.

W kategorii „ochrona konkurencji” najwięcej głosów uzyskał artykuł Rafała Zasunia pt. „Zmowa elektryczna” opublikowany w lutym 2011 roku w „Gazecie Wyborczej”. Kapituła nagrodziła tekst ze walor poznawczy oraz wyjątkowość warsztatu dziennikarskiego. W tej kategorii nominowany też był m.in. artykuł Rafała Zasunia i Leszka Baja pt. „Jak z Państwem uratowaliśmy LOT” opublikowany w „Gazecie Wyborczej”.

Nagrodę specjalną za promowanie tematyki konsumenckiej otrzymał Maciej Samcik z „Gazety Wyborczej” za konsekwencję w prześwietlaniu branży finansowej i stałe rozwijanie dziennikarskiego talentu.

Wyboru zwycięskich prac dokonało kolegium pod przewodnictwem Prezes UOKiK. W tym roku pod obrady jury poddano 80 prac z: mediów lokalnych, ogólnopolskich, specjalistycznych i branżowych. Dokonując wyboru, kolegium wzięło pod uwagę poziom warsztatu dziennikarskiego, znaczenie tematyki dla opinii publicznej, nowatorski charakter oraz poziom merytoryczny prac. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne o łącznej wartości 24 tys. złotych brutto.