Dziennikarze doceniają obsługę PR w PZU

PZU i jego rzecznik prasowy zajęli pierwsze miejsce w przeprowadzonym w lipcu i sierpniu tego roku cyklicznym ?Badaniu opinii dziennikarzy na temat towarzystw ubezpieczeniowych i ich polityki Public Relations?.

Celem badania było określenie znajomości i poziomu zadowolenia ze współpracy z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, ocena ich polityki public relations, wskazanie trudności i oczekiwań respondentów oraz nakreślenie postrzeganego przez dziennikarzy wizerunku towarzystw ubezpieczeniowych.

Miejsce lidera zestawienia PZU zawdzięcza konsekwentnemu plasowaniu się w czołówce rankingów, a w szczególności tych o największej ważności dla oceniających dziennikarzy. Dziennikarze, oceniając jakość współpracy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, zwracają uwagę przede wszystkim na szybkość odpowiedzi i dostępność pracowników biura prasowego. Te dwa czynniki warunkują wywiązanie się przez dziennikarza z jego redakcyjnych obowiązków, w które wpisane jest przygotowanie materiału do publikacji na nieprzekraczalny deadline.

Badanie trwało od lipca do sierpnia 2012 roku, obejmując dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism i portali internetowych oraz telewizji i agencji informacyjnej. Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą IDI (Individual In-Depth Interview). Przeprowadzone wywiady miały charakter wywiadów standaryzowanych, czyli opartych o ustrukturyzowane narzędzie ? kwestionariusz zawierający zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.