Dzięki silnemu wzrostowi firma Bosch Rexroth osiągnęła w 2011 nowy rekord obrotów

Referat dr Włodzimierza Bramowicza, Prezesa Zarządu Bosch Rexroth w Polsce, z okazji rocznej konferencji prasowej w dniu 17 maja 2012 r.

? Rok finansowy 2011 dowodzi, że przyjęty przez firmę Bosch Rexroth w roku 2010 nowy kierunek strategiczny jest słuszny. We wszystkich regionach i jednostkach biznesowych mogliśmy wyraźnie przyspieszyć ? tak rozpoczął swoją doroczną konferencję prasową dr Karl Tragl, prezes zarządu spółki Bosch Rexroth AG.

I rzeczywiście, wyniki firmy Bosch Rexroth AG są imponujące: przekroczyliśmy swój cel rozwojowy na rok 2011, osiągając obroty rzędu 6,443 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi o 27,2 procenta w stosunku do roku 2010 i stanowi najwyższą wartość obrotów w historii przedsiębiorstwa.

Liczba otrzymywanych zamówień na koniec roku sięgnęła 7,2 miliarda euro, przekraczając o 22 procent, i tak bardzo już wysoką, wartość ubiegłoroczną. Rok 2012 firma Bosch Rexroth rozpoczęła z imponującą liczbą zamówień i pomimo spowolnionego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń w Niemczech w pierwszym kwartale 2012 roku oraz wolniejszego wzrostu w Chinach, taki wynik pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Optymizm ten wzmacniają ponadto pozytywne impulsy, które docierają z Brazylii, Rosji, Indii oraz poprawa koniunktury w USA.

? W tych warunkach rynkowych firma Bosch Rexroth będzie kontynuować w 2012 roku odnotowany w minionych latach wzrost, zgodnie z nakreślonymi planami perspektywicznymi, nawet jeśli wynik nie będzie tak dobry jak w roku 2011 ? twierdzi dr Tragl.

Dalszy wzrost sprzedaży w rozwijających się regionach
W 2011 roku firma Bosch Rexroth mogła wyraźnie przyspieszyć we wszystkich regionach świata. Do prawie 25-procentowego wzrostu obrotów w Niemczech przyczyniła się silna poprawa koniunktury w sektorze budowy maszyn.

W Europie, poza Niemcami, przedsiębiorstwo odnotowało wzrost o ponad 33 procent. W regionie Azji i Pacyfiku firma Bosch Rexroth kontynuowała wysoką dynamikę rozwoju z minionych lat, odnotowując ponad 26-procentowy wzrost. W Indiach obroty w roku 2011 wzrosły nawet powyżej 34 procent. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost na tym rynku od roku 2005. W Chinach po raz pierwszy został niemalże przekroczony próg miliarda euro. Również ponad 20-procentowy wzrost obrotów w Ameryce Północnej i Południowej przyczynił się do sukcesu przedsiębiorstwa.

? Mogliśmy osiągnąć ten wzrost dzięki utrzymaniu na pokładzie kluczowej załogi w czasie kryzysu oraz dużym inwestycjom w dodatkowe moce produkcyjne i w pracowników, jakie poczyniliśmy w minionych latach ? powiedział dr Tragl.

Pomyślny rozwój biznesu spowodował wzrost zatrudnienia w firmie Bosch Rexroth o niemal 3500 osób, dzięki czemu liczba pracowników na koniec roku wzrosła do ponad 38 000 osób.

Rozwój wszystkich sektorów przedsiębiorstwa
Wszystkie trzy sektory przedsiębiorstwa przyczyniły się do jego rozwoju: Sektor Mobile Applications (rozwiązań mobilnych) miał największy wkład i umocnił swoją pozycję lidera na światowym rynku. Sektor Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) mógł wyraźnie przyspieszyć w niemal wszystkich branżach budowy maszyn i urządzeń. Sektor wykorzystania źródeł energii odnawialnych poszerzył paletę produktów w zakresie rozwiązań związanych z przekładniami i napędami dla elektrowni wiatrowych o usługi (na przykład zdalna kontrola nad eksploatacją), które przyczyniają się do eliminowania przestojów.

W roku 2011 kontynuowano przenoszenie znaczącej części działalności biznesowej w kierunku Azji oraz Ameryki Południowej. Firma Bosch Rexroth konsekwentnie poszerzała tam wzrost sprzedaży swoich produktów, stwarzając równocześnie dodatkowe potencjały produkcyjne. Ogromne nakłady ? łącznie ponad 312 mln Euro, firma Bosch Rexroth przeznaczyła na badania i rozwój.

Wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom rynku związanym z zaostrzeniem norm emisyjnych, energooszczędnością czy też redukcją wszystkich kosztów obsługi to wyzwania dla producentów maszyn, które podejmujemy razem z nimi. Inwestując w tym zakresie, koncentrujemy się przede wszystkim na elektronizacji wszystkich technologii napędowych, a także dywersyfikacji produktów odpowiednio do regionalnych potrzeb.

Uwarunkowania działalności firmy Bosch Rexroth w Polsce
Rynek polski, mimo znacznego stabilnego wzrostu PKB, rosnącej konsumpcji oraz wyraźnego wzrostu produkcji przemysłowej dóbr konsumpcyjnych, w produkcji maszyn i urządzeń tj. w obszarze stanowiącym główny rynek dla produktów firmy Bosch Rexroth, odmiennie od naszych zachodnich i południowych sąsiadów, odnotował nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlatego też poziom sprzedaży w wysokości 126 mln złotych odnotowany przez Bosch Rexroth Sp. z o.o.
w roku 2011 zawdzięczamy przede wszystkim konsekwencji w realizacji strategii zaspokajania kompleksowych potrzeb klientów w branży napędów i sterowań oraz koncentracji na branżach nadal stabilnie się rozwijających.

17-procentowy wzrost obrotów Spółki w porównaniu z rokiem 2010, to efekt wykorzystania szans i projektów, szczególnie w branżach maszyn górniczych, energetyce, przemyśle środków transportu, ale także w realizowanych w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych.

Firma Bosch Rexroth w Polsce to stabilny, zatrudniający 136 osób, partner oferujący niezawodne, spełniające wszystkie specyficzne wymagania eksploatacyjne systemy napędowe. Nasi inżynierowie, obsługujący blisko 3000 klientów i operujący z 7 Biur Regionalnych, są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku, Warszawie i Czeladzi oraz przez systemowe zaplecze firmy Bosch Rexroth. Proces ten rozpoczyna się już na etapie projektu nowo powstających czy modernizowanych maszyn i urządzeń. Przygotowane i dostarczone przez nas kompletne systemy napędowe posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty. Wykorzystując najwyższej jakości produkty firmy Bosch Rexroth oraz doświadczenie niekwestionowanego lidera w branży, możemy zaoferować optymalne z punktu widzenia klienta indywidualne rozwiązania. Pozwala to naszym klientom skrócić czas przygotowania swojego produktu, jak również znacznie ograniczyć bądź wręcz wyeliminować ryzyko związane z pracami B+R.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W obszarach techniki motoryzacyjnej, energetyki i wyposażenia budynków, technologii przemysłowej oraz dóbr użytkowych, ponad 300 000 pracowników Boscha wygenerowało w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest ?bliżej nas?.

Przedsiębiorstwo, które początkowo nosiło nazwę ?Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki?, zostało założone w 1886 roku, w Stuttgarcie, przez Roberta Boscha (1861?1942). Społeczno-prawna struktura spółki Robert Bosch GmbH zapewnia Grupie Bosch niezależność i samodzielność. Umożliwia to przedsiębiorstwu tworzyć dalekosiężne plany oraz inwestować w ważne dla przyszłości firmy projekty. 92 proc. udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do fundacji Robert Bosch Stiftung GmbH. Prawem głosu dysponuje większościowo instytucja powiernicza Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcje rynkowe udziałowca. Pozostałe udziały znajdują się w rękach rodziny Bosch oraz spółki Robert Bosch GmbH.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.