Dział branżowy Bosch Termotechnika

Referat Mariusza Wolniaka, Dyrektora Generalnego działu Bosch Termotechnika w Polsce i Prezesa Zarządu firmy Buderus w Polsce, z okazji rocznej konferencji prasowej w dniu 17 maja 2012 roku.

Szanowni Państwo,

podczas dzisiejszej konferencji, chciałbym zaprezentować Państwu wyniki, jakie dział Bosch Termotechnika osiągnął na świecie i w Polsce w roku 2011.

Bosch Termotechnika na świecie zamknął rok 2011 obrotem równym 3,1 mld euro i był to wynik na poziomie porównywalnym do roku 2010. Mimo odczuwalnego spowolnienia koniunktury na niektórych rynkach światowych, szczególnie w zachodniej i centralnej Europie, Bosch Termotechnika utrzymał swoją dobrą pozycję, w szczególności dzięki pozytywnym wynikom w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce Południowej.

Bosch Termotechnika przeznaczył w ubiegłym roku 127 mln euro na działalność badawczo-rozwojową. Jest to ponad 10% więcej niż w roku 2010. Bosch Termotechnika planuje dalszą intensyfikację prac w tworzeniu nowych rozwiązań umożliwiających podnoszenie efektywności energetycznej. Liczba pracowników Bosch Termotechnika na świecie zwiększyła się w minionym roku do 13 900 osób.

Ten slajd przedstawia rozwój sprzedaży grup produktowych. Bosch Termotechnika oferuje dziś nie tylko pojedyncze kotły, lecz również kompleksowe systemy termotechniczne. Systemy grzewcze pozostają tradycyjnie naszym najważniejszym segmentem pod względem sprzedaży, jednak stanowią tylko 1/3 obrotu. Oferując kompleksowe rozwiązania termotechniczne, jesteśmy również dostawcą osprzętu uzupełniającego, który stanowi drugi silny segment naszej oferty.

Dochodzi do tego znaczący obrót w systemach wykorzystujących odnawialne źródła energii ? wynoszący 15% całego obrotu Bosch Termotechnika na świecie.
Chciałbym teraz przedstawić Państwu najważniejsze dokonania Bosch Termotechnika w roku 2011 w Polsce.

Zanotowaliśmy w roku 2011 wzrost sprzedaży całkowitej o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego wzrosty w grupie wiszących kotłów kondensacyjnych, jak również wzrost sprzedaży urządzeń przemysłowych, czyli kotłów wielkiej mocy, a także dalszy przyrost grupy produktowej systemów techniki solarnej.

Kontynuowaliśmy wzmocnienie pozycji marek BUDERUS i JUNKERS na polskim rynku. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z rozwoju sprzedaży wiszących kotłów kondensacyjnych marki BUDERUS. Również wiszące kotły kondensacyjne marki JUNKERS wykazały w roku 2011 dużą dynamikę wzrostu sprzedaży.

Planujemy dalszy wzrost sprzedaży pomp ciepła, zgodnie ze wzrostową tendencją tego segmentu rynku w Polsce. W związku z tym wzbogacamy ofertę w tej grupie produktowej. Przykładem może być wprowadzona na polski rynek Pompa ciepła ?Supraeco W? marki JUNKERS.

Bosch Termotechnika, jako kompleksowy dostawca urządzeń techniki klimatyzacyjnej i grzewczej konsekwentnie umacnia swoją pozycję w Polsce. Ten kierunek zachowamy również w roku bieżącym.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W obszarach techniki motoryzacyjnej, energetyki i wyposażenia budynków, technologii przemysłowej oraz dóbr użytkowych, ponad 300 000 pracowników Boscha wygenerowało w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest ?bliżej nas?.

Przedsiębiorstwo, które początkowo nosiło nazwę ?Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki?, zostało założone w 1886 roku, w Stuttgarcie, przez Roberta Boscha (1861?1942). Społeczno-prawna struktura spółki Robert Bosch GmbH zapewnia Grupie Bosch niezależność i samodzielność. Umożliwia to przedsiębiorstwu tworzyć dalekosiężne plany oraz inwestować w ważne dla przyszłości firmy projekty. 92 proc. udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do fundacji Robert Bosch Stiftung GmbH. Prawem głosu dysponuje większościowo instytucja powiernicza Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcje rynkowe udziałowca. Pozostałe udziały znajdują się w rękach rodziny Bosch oraz spółki Robert Bosch GmbH.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.