Dobre perspektywy rozwoju biznesu w 2012 roku

Referat Krystyny Boczkowskiej, Prezes Zarządu Robert Bosch sp. z o.o., reprezentantki Grupy Bosch w Polsce, wygłoszony podczas konferencji prasowej w dniu 17 maja 2012 roku.

Chciałabym Państwa serdecznie powitać na konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym Grupy Bosch w Polsce i na świecie za rok 2011. Podczas dzisiejszego spotkania w skrócie omówię również strategię Grupy na rok 2012.

?Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki? ? firma założona w Stuttgarcie przez Roberta Boscha w roku 1886, stała się międzynarodowym koncernem oferującym produkty najwyższej jakości, wykonane z zastosowaniem unikalnych technologii. Produkty i usługi Boscha na co dzień poprawiają jakość życia ludzi, ferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Grupa Bosch, jest reprezentowana przez ponad 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach, a z uwzględnieniem sieci dystrybutorów, w 150 krajach. W trzech działach przedsiębiorstwa jest zatrudnionych ponad 300 tys. pracowników na całym świecie.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch, Bosch Rexroth, Buderus Technika Grzewcza, Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w której udział firmy Bosch wynosi 50 proc.

Wyniki Grupy Bosch na świecie w roku 2011
Omawianie danych finansowych za 2011 rok rozpocznę od przedstawienia Państwu wyników Grupy Bosch na świecie.

Pomimo osłabienia światowej koniunktury i relatywnie niskiego, wynoszącego 3,2-proc. wzrostu gospodarki światowej w 2011 roku, Bosch odnotował przyrost obrotów o 9 proc. w stosunku do roku ubiegłego, osiągając poziom 51,5 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,6 mld euro, czyli 5,1 proc. obrotu. Wynik ten jest niższy od docelowego poziomu zysku, który wynosi między 7 a 8 proc.

Wspomniany cel finansowy pozwala Grupie Bosch na utrzymanie niezależności. Niski wynik w 2011 roku był spowodowany kilkoma czynnikami, między innymi wysokimi cenami surowców, efektem kursów wymiany walut oraz znaczącymi inwestycjami w rozwój przyszłościowych dziedzin, takich jak elektromobilność czy energie odnawialne.

Zatrudnienie w Grupie Bosch wzrosło w 2011 roku o 19 tys. osób i po raz pierwszy w historii firmy liczba pracowników koncernu przekroczyła 300 tys. osób. Na kolejnym slajdzie bardziej szczegółowo przedstawię Państwu dane dotyczące zatrudnienia.

Jako światowy lider innowacji, Bosch niezmiennie od lat inwestuje w działalność badawczą i rozwój technologii przyszłości. W 2011 roku inwestycje w tę dziedzinę wyniosły 4,2 mld euro, co stanowiło 8,1 proc. obrotu koncernu. Tak duże inwestycje przekładają się na rekordową liczbę patentów. W ubiegłym roku Bosch zgłosił 4126 patentów, czyli średnio 16 patentów w dniu roboczym.

Rozwój zatrudnienia w Grupie Bosch na świecie
Wzrost zatrudnienia w Grupie Bosch na świecie, ale też globalny zasięg działania koncernu, dobrze prezentuje następujący slajd. Przedstawia on poziom zatrudnienia na poszczególnych kontynentach, a także liczbę nowych pracowników zatrudnionych w 2011 roku.

Zatrudnienie w spółkach Grupy Bosch na świecie na dzień 1 stycznia 2012 roku wyniosło 302 500 pracowników, czyli o 19 000 więcej niż w roku 2010. Największy wzrost liczby pracowników odnotowano w Europie. Tutaj ich liczba zwiększyła się o 9 800 osób. W regionie Azji i Pacyfiku struktury Bosch zasiliło 8 000 nowych pracowników, a w Ameryce Północnej i Południowej zatrudnienie wzrosło o 1 200 osób.

W 2012 roku, w zależności od sytuacji ekonomicznej oraz z uwzględnieniem nowo konsolidowanych spółek, zatrudnienie w Grupie Bosch powinno wzrosnąć do ok. 315 tys. osób, czyli o ok. 4 procent.

Wyniki Grupy Bosch w podziale na sektory i regiony
Przyjrzyjmy się wynikom Grupy Bosch w podziale na trzy główne sektory działalności koncernu, czyli Technikę Motoryzacyjną, Technikę Przemysłową oraz Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków.

We wszystkich działach Bosch odnotował wzrost obrotów. Do tak dobrego wyniku przyczyniły się konsekwentne inwestycje w umocnienie pozycji rynkowej firmy, poczynione pomimo słabej koniunktury światowej.

Dział Techniki Motoryzacyjnej, największy w ramach Grupy, podwyższył obroty w 2011 roku o 8,2% do 30,4 miliarda euro. Pomimo zwiększających się cen surowców i znaczących inwestycji w rozwój elektromobilności, dział ten osiągnął zysk na poziomie 7,7% obrotów. Na tak dobre wyniki wpłynęło coraz większe zainteresowanie klientów systemami i rozwiązaniami proekologicznymi, zwiększającymi efektywność, bezpieczeństwo i komfort pojazdów ? czyli obszarami, w których dział Techniki Motoryzacyjnej Boscha jest liderem. Należą do nich m.in. urządzenia bezpośredniego wtrysku paliwa, efektywne systemy diesla czy zaprojektowany przez Boscha system stabilizacji toru jazdy ESP. W latach 2011- 2014 koncern przewiduje znaczący wzrost sprzedaży tych systemów.

Dział Techniki Przemysłowej, odnotował w 2011 roku wzrost o 21%, osiągając obrót 8 mld euro. W ramach tego działu, najlepiej rozwijała się dziedzina techniki automatyzacji. Dobre wyniki osiągnęła też dywizja technologii opakowań. Z kolei dział techniki solarnej, z powodu znaczącego, ponad 40-procentowego spadku światowych cen ogniw i modułów fotowoltaicznych, odnotował stratę.

W dziale Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków Bosch wypracował w 2011 roku obroty w wysokości 13,1 miliarda euro, odnotowując wzrost o 4,4% i wypracowując wynik operacyjny na poziomie 730 milionów euro. Ten sukces był możliwy dzięki ofercie efektywnych i energooszczędnych urządzeń AGD oraz innowacyjnych elektronarzędzi. Dobrze rozwijała się również dywizja Systemów Zabezpieczeń.

W ubiegłym roku Bosch znacząco rozbudował swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Na całym świecie utworzono w ciągu minionych trzech lat siedem nowych organizacji lokalnych: w Egipcie, Gruzji, Irlandii, Kambodży, Maroku, Panamie i Peru. Otwarcie kolejnych, w Bangladeszu i Laosie jest planowane do roku 2013. Kraje, w których Bosch ma swoje przedstawicielstwa, wypracowują 97 proc. światowego produktu brutto. Z perspektywy regionalnej, procentowy wzrost obrotów kształtował się stosunkowo równomiernie we wszystkich regionach.

Największy, bo prawie 60-procentowy udział w obrotach Boscha wypracowuje Europa. Obroty na naszym kontynencie w 2011 roku wzrosły o 9,6 proc. do 30,4 mld euro. W 2011 roku Bosch zainwestował w Europie ok. 2,1 mld euro. Ważnym dla Boscha obszarem działalności inwestycyjnej jest Europa Wschodnia. Podam przykłady kilku najważniejszych projektów w tym regionie. W Rumunii trwa budowa fabryki w miejscowości Blaj. Na Węgrzech Bosch powiększył zatrudnienie w sektorze badań i rozwoju o 700 pracowników. W Serbii natomiast w przyszłym roku zostanie uruchomiona produkcja wycieraczek samochodowych.

Najwyższy, 11-procentowy wzrost obrotów rok do roku Bosch odnotował w Ameryce Południowej i zamknął tam rok na poziomie 2,2 mld euro, pomimo słabego wzrostu gospodarczego w tym regionie.

Inwestycje w przyszłość
Chciałabym w tym miejscu zakończyć omawianie ubiegłorocznych wyników Grupy Bosch na świecie i skupić się na planach na rok 2012.

Jak Państwo wiedzą, jednym z filarów strategii rozwoju koncernu Bosch jest ciągłe zwiększanie potencjału innowacyjności.

W 2012 roku Bosch przeznaczy 4,6 mld euro na działalność badawczo-rozwojową. Przewiduje się, że pod koniec bieżącego roku w działach badawczo-rozwojowych koncernu zatrudnionych będzie ponad 43 000 pracowników, czyli o około 4 500 więcej niż na początku roku. Z tej liczby już dziś co czwarty pracownik jest zatrudniony przy tworzeniu oprogramowania, ponieważ Bosch konsekwentnie umacnia ten obszar, aby rozwijać nowe modele działalności związane np. z możliwościami technologii Web 3.0 czyli Internetu przedmiotów i usług. W tym celu Bosch rozwija własny dział oprogramowania i systemów, w którym do 2015 roku zatrudnienie wzrośnie z obecnych 450 do 1 000 pracowników.

Chciałabym w tym miejscu zacytować słowa dr Volkmara Dennera, członka Zarządu Grupy Bosch odpowiedzialnego za badania i rozwój: ?Dotychczas oprogramowanie było zwykle częścią oferowanej przez nas technologii. W przypadku Internetu przedmiotów i usług urządzenia techniczne będą mogły komunikować się zarówno ze sobą, jak i z otoczeniem za pośrednictwem sieci. Z technicznego punktu widzenia zakłada to możliwość komunikacji internetowej dla naszych produktów. Obecnie intensywnie pracujemy nad stworzeniem warunków niezbędnych dla rozwoju tej dziedziny.?

Dr Volkmar Denner z dniem 1 lipca tego roku obejmie stanowisko prezesa Zarządu Grupy Bosch. Ta nominacja jest dowodem na to, jak dużą wagę Grupa Bosch przywiązuje do rozwoju innowacyjności i zaawansowanych technologii, umacniając jednocześnie swoją pozycję w obszarach działalności podstawowej.

Prognozy i strategia na 2012
W 2012 roku Grupa Bosch przewiduje umiarkowany wzrost obrotów na poziomie 3-5%, któremu powinna towarzyszyć poprawa wartość zysku przed opodatkowaniem. Ten ambitny cel ma zostać osiągnięty dzięki innowacyjnej ofercie, optymalizacji kosztów oraz działaniom zmierzającym do zmniejszenia skutków innych nieprzewidzianych, ale możliwych efektów ekonomiczno-politycznych. W zależności od sytuacji ekonomicznej oraz z uwzględnieniem nowo konsolidowanych spółek, zatrudnienie w Grupie powinno wzrosnąć w 2012 roku do około 315 000 osób.

Wyniki osiągnięte przez koncern w pierwszym kwartale tego roku są pozytywne i średnio o 5-procent przekraczają poziom obrotów osiągniętych w pierwszym kwartale 2011 roku. Wzrost obrotów zanotowano we wszystkich działach, jednak najlepiej jest on widoczny w działach Techniki Motoryzacyjnej i Przemysłowej.

Grupa Bosch w Polsce
Przedstawię Państwu teraz sytuację i wyniki Grupy Bosch w Polsce.

Innowacyjna i kompleksowa oferta, uzupełniona fachowym doradztwem, jak również sprzyjający klimat inwestycyjny stanowią główne źródła sukcesu firmy Bosch w naszym kraju w ubiegłym roku. W 2011 roku Grupa Bosch zrealizowała obrót w wysokości 813 mln euro, przekraczając tym samym
o 13,5 proc. poziom obrotów w roku poprzednim.

Największy, 26-procentowy wzrost obrotów w 2011 roku w Grupie Bosch w Polsce odnotował dział Techniki Przemysłowej. Obroty działu Techniki Motoryzacyjnej wzrosły o 14 proc., natomiast dział Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków odnotował wzrost o 9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Inwestycje w ubiegłym roku osiągnęły poziom 23 milionów euro.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku Grupa Bosch w Polsce zatrudniała łącznie 2 395 pracowników, czyli o 195 osób więcej niż w roku poprzednim.

Firma Bosch jest obecna w Polsce od 20 lat i od lat konsekwentnie realizuje strategię wzmacniania pozycji firmy na lokalnym rynku. Stale zwiększając zatrudnienie i rozwijając się w sposób zrównoważony, przyczyniamy się do wzrostu polskiej gospodarki.

Rok 2011 upłynął w Grupie Bosch w Polsce pod znakiem kontynuacji projektów i inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym dalszej rozbudowy Centrum Kompetencyjnego IT w Warszawie czy uruchamiania produkcji nowych komponentów w Fabryce Układów Hamulcowych we Wrocławiu.

W 2011 roku kontynuowaliśmy również projekt ?Bosch dla Budownictwa?, adresowany do branży budowlanej. Składa się on z kompleksowej oferty innowacyjnych produktów od elektronarzędzi, poprzez systemy zabezpieczeń, technikę grzewczą i sprzęt AGD, aż po skomplikowane systemy pneumatyczno-hydrauliczne. Nasza oferta jest uzupełniona doradztwem i obsługą techniczną na najwyższym poziomie.

Prowadzimy także działania mające na celu konsolidację działalności spółek Grupy w Polsce. Pozwoli to na ujednolicenie standardów, uzyskanie pełnego dostępu do wiedzy i doświadczenia Grupy, usprawnienie obsługi klientów, a przede wszystkim na optymalizację kosztów.

Jako firma odpowiedzialna społecznie Bosch prowadzi szereg działań niezwiązanych bezpośrednio z działalnością biznesową. Między innymi program edukacyjny dla gimnazjalistów Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha czy programy stażowe i edukacyjne w Fabryce Układów Hamulcowych we Wrocławiu. Dużą wagę przywiązujemy również do wspierania różnorodności w naszej firmie.

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha
Dzisiejsza konferencja jest dobrą okazją do przedstawienia Państwu naszego programu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, czyli Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. Program ten stał się nieodłączną częścią strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Bosch w Polsce. Ma on na celu popularyzowanie wśród gimnazjalistów przedmiotów ścisłych jako możliwej drogi edukacji oraz pobudzanie ich kreatywności.

Akademię prowadzimy od dwóch lat i widząc ogromne zainteresowanie ze strony uczniów, nauczycieli i studentów, jesteśmy zdecydowani ją kontynuować. Przekonaliśmy się również, że młodzi ludzie mają wiele pomysłów na to, jak zmienić świat wokół nas na lepsze, a ich entuzjazm, ciekawość i potrzeba dalszego rozwoju motywuje nas do działania i dzielenia się wiedzą.

Firma Bosch dzięki nawiązaniu współpracy z kołami naukowymi politechnik, stała się łącznikiem pomiędzy uczelniami technicznymi a gimnazjalistami.
W ramach Akademii, w bieżącym roku, studenci z 17 kół naukowych Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej zorganizowali warsztaty dla 1200 uczniów z gimnazjów z Warszawy i Wrocławia. Były to spotkania poświęcone między innymi aerodynamice, energetyce niekonwencjonalnej, projektowaniu samochodów czy robotyce. Ponadto, zapraszamy uczniów do sal szkoleniowych i warsztatów firmy Bosch na wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników firmy.

Nad tegoroczną edycją Akademii honorowy patronat objęły: Polska Akademia Nauk, Minister Edukacji Narodowej oraz Urząd Patentowy RP. Natomiast patronat merytoryczny nad programem objęli rektorzy Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej: prof. Włodzimierz Kurnik oraz prof. Tadeusz Więckowski.

Zapraszam Państwa do śledzenia naszego programu poprzez dedykowaną stronę internetową oraz profil na Facebooku.

Przewidywana kontynuacja wzrostu
Rok 2011 był dla grupy Bosch w Polsce rokiem biznesowego sukcesu.

Dwucyfrowym wzrostem obrotu godnie uczciliśmy dwie przypadające na ubiegły rok rocznice: 125-lecie powstania firmy i 150. rocznicę urodzin Roberta Boscha. Wzrost obrotów wzmocnił naszą pozycję poprzez zdobycie kolejnych udziałów w rynku. Mieliśmy duży udział w realizacji największych projektów związanych z EURO2012 oraz przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Pierwszy kwartał 2012 roku był dla Grupy Bosch w Polsce, podobnie jak dla całego koncernu, okresem kontynuacji wzrostu obrotów. Przewidujemy, że taka dynamika utrzyma się do końca pierwszej połowy roku.

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W obszarach techniki motoryzacyjnej, energetyki i wyposażenia budynków, technologii przemysłowej oraz dóbr użytkowych, ponad 300 000 pracowników Boscha wygenerowało w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest ?bliżej nas?.

Przedsiębiorstwo, które początkowo nosiło nazwę ?Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki?, zostało założone w 1886 roku, w Stuttgarcie, przez Roberta Boscha (1861?1942). Społeczno-prawna struktura spółki Robert Bosch GmbH zapewnia Grupie Bosch niezależność i samodzielność. Umożliwia to przedsiębiorstwu tworzyć dalekosiężne plany oraz inwestować w ważne dla przyszłości firmy projekty. 92 proc. udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do fundacji Robert Bosch Stiftung GmbH. Prawem głosu dysponuje większościowo instytucja powiernicza Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcje rynkowe udziałowca. Pozostałe udziały znajdują się w rękach rodziny Bosch oraz spółki Robert Bosch GmbH.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc.