Coca-Cola w Polsce kończy 40 lat! Jak wpłynęła na życie społeczno-gospodarcze w Polsce

Historia Coca-Coli w Polsce sięga 1957 roku, kiedy przybyła do Polski z ?Zachodu? i można jej było spróbować na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W latach 60-tych była  dostępna, ale tylko w sklepach walutowych: Pewexie i Baltonie. Produkcja Coca-Coli w Polsce rozpoczęła się w oparciu o licencję – 19 lipca 1972 roku ruszyła pierwsza linia rozlewnicza w Warszawskich Zakładach Piwowarskich przy ul. Grzybowskiej. Pierwszych bezpośrednich inwestycji firma Coca-Cola dokonała na początku lat 90-tych, w trakcie przekształceń postkomunistycznych w Polsce. W tym okresie w różnych regionach kraju powstało 6 odrębnych rozlewni, które finalnie w 2000 roku zostały połączone w firmę Coca-Cola Hellenic Bottling Company, która cztery lata później zmieniła nazwę na Coca-Cola HBC Poland.  W 1991 roku powstało przedstawicielstwo firmy Coca-Cola, które za swoją siedzibę obrało Pałac Kultury i Nauki.
Obecnie system firm Coca-Cola w Polsce zatrudnia bezpośrednio ponad 2700 pracowników, jednak w skali całego kraju ma wpływ na stworzenie miejsc pracy dla około 20 tys. osób, co stanowi ok. 0,11% liczby zatrudnionych w polskiej gospodarce. Około połowa tych miejsc pracy jest związana z sektorem produkcji, usług oraz handlu detalicznego. Inne branże, ściśle powiązane z systemem firm Coca-Cola, to przemysł cukrowniczy oraz transport.
W 2011 roku wielkość polskiego rynku napojów bezalkoholowych to 5,6 mld litrów, natomiast wartość sprzedanych produktów to 11,1 mld złotych. Coca-Cola pod względem udziałów w sprzedaży zarówno ilościowej, jak i wartościowej ? jest największą firmą w sektorze napojów bezalkoholowych w Polsce. Jej udziały na tym rynku wynoszą odpowiednio: 12,9% i 22,4%  (według danych AC Nielsen za 2011 r.). Od początku lat 90-tych Coca-Cola nieustannie poszerzała swoją ofertę o kolejne produkty m.in.: Sprite i Fantę (1992r.), Coca-Colę light i tonik Kinley (1993r.), Cherry Coke (1996r.), Powerade (2001r.), Nestea (2003r.), naturalną wodę mineralną Kroplę Beskidu i napój energetyzujący Burn (2004r.), Multivitę z ujęcia Kropla Minerałów (2009r.), soki, nektary i napoje Cappy (2008).   Dużym wydarzeniem było wprowadznie na polski rynek w 2008 roku Coca-Cola Zero, reklamowanego jako napój dla mężczyzn, którzy cenią sobie życie wolne nie tylko od kalorii, ale i od kompromisów. Obecnie firma Coca-Cola ma w swoim portfolio napoje ze wszystkich kategorii, aby zaspokajać różnorodne potrzeby napojowe konsumentów. Również te związane z coraz silniejszym trendem health & wellness i chęcią ograniczania liczby przyjmowanych kalorii.  Tylko w 2012 r. oferta firm Coca-Cola została wzbogacona o trzy nowe napoje: Powerade Zero i Nestea Light, które nie zawierają cukru oraz innowacyjną Nestea z ograniczoną o 30% ilością cukru, z uwagi na zawartość słodzika naturalnego pochodzenia pozyskiwanego z liści stewii.
Zgodnie z raportem ?Wkład systemu Coca-Cola w życie społeczno-gospodarcze  w Polsce? przygotowanym pod kierunkiem profesora Ethana B. Kapstein z INSEAD  w oparciu o dane z 2010 roku, firma Coca-Cola ma też niemały wkład w polski budżet. Wartość łącznej konsumpcji produktów firmy w 2010 roku wyniosła 833 mln euro, z czego 150 mln euro stanowił VAT. Podatki zapłacone przez firmy z sytemu Coca-Cola ? wyjąwszy VAT ? to w sumie 14 mln euro. Z kolei 66 mln euro wyniosły wynagrodzenia netto dla pracowników. Wartości te to bezpośrednia wartość dodana, jaką firmy systemu Coca-Cola wnoszą do polskiej gospodarki, dokładając tym samym swoją cegiełkę do wzrostu PKB. Jak na jedną firmę jest to niemały wkład:  80 mln euro przekłada się na 0,02 proc. polskiego PKB.
To tylko ułamek sumy, jaką zyskuje gospodarka dzięki temu, że Coca-Cola nie tylko sprzedaje w Polsce napoje, ale również je lokalnie produkuje. Szeroko zakrojona działalność sprawia, że z obiema firmami systemu Coca-Cola współpracują tysiące dostawców i dystrybutorów. W sumie, wszystkie te przedsiębiorstwa przynoszą polskiej gospodarce ponad 639 mln euro wartości dodanej, czyli aż 0,19 proc. polskiego PKB. Co to znaczy? Otóż suma ta to przede wszystkim zysk budżetu państwa oraz gospodarstw domowych. W ramach płaconych podatków rząd zyskał ponad 291 mln euro, co stanowi odpowiednik 0,54% łącznych przychodów z podatków. Z kolei rodziny osób w różny sposób związanych z systemem Coca-Cola uzyskały podobną kwotę – ponad 291 mln euro. Warto wspomnieć, że sektory produkcji, usług i handlu detalicznego uzyskują szczególnie wysoką wartość dodaną z produkcji i sprzedaży produktów Coca-Cola, przekraczającą 137 mln EUR na każdy z nich.
System firm Coca-Cola jest  również zaangażowany w życie społeczne naszego kraju poprzez m.in. realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju. W 2011 roku w sumie na  progamy w ramach społecznej odpowiedzialności, w tym zrealizowane z lokalnymi społecznościami przeznaczono 1,66 miliona euro.
Z ważniejszych programów CSR warto wymienić dwa. Firma Coca-Cola Poland Services jest od 1999 r. organizatorem Coca-Cola Cup – największego w Polsce międzyszkolnego turnieju  piłki nożnej adresowanego do młodzieży szkolnej. W czternastu edycjach programu wzięło udział blisko 600 tys. młodych ludzi z całej Polski, a wśród wychowanków Coca-Cola Cup znaleźli się tacy wybitni piłkarze, jak m.in.: Robert Lewandowski, Ariel Borysiuk czy Kamil Grosicki. W 2005 roku został również stworzony Fundusz Kropli Beskidu, którego celem jest wspieranie finansowe i merytoryczne projektów chroniących zasoby wodne Beskidu Sądeckiego. W okresie 2005 ? 2011 dzięki wsparciu Funduszu zrealizowano 83 projekty wodne na łączna kwotę ponad miliona złotych.  W 2011 r. w sumie na programy społeczne, w tym programy w lokalnych społecznościach, system Coca-Cola przeznaczył ponad 7 mln złotych.