Barter S.A. przejmuje aktywa gazowe Grupy PKN Orlen

Białostocki importer węgla i LPG – spółka Barter S.A. przejmuje, należące do Grupy PKN Orlen aktywa gazowe na południu Polski. Przedmiotem transakcji jest rozlewnia gazu w Jaworznie, wartość inwestycji – kilka milionów zł.

Trwające blisko rok negocjacje zakończyły się sukcesem, a do podpisania umowy notarialnej powinno dojść w pierwszej połowie stycznia 2013.

–  W mojej ocenie, od dwóch lat Grupa PKN Orlen nie ma pomysłu na rozwój biznesu w  segmencie gazu w butlach, o czym może świadczyć  m.in. niemal czterokrotny spadek wartości zysku netto spółki gazowej grupy  w r. 2010 i  2011 w stosunku do r. 2009, mimo zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu ? mówi Bernard Cichocki, wiceprezes Barter SA. ? To zapewne była jedna z przesłanek pozbycia się południowych aktywów przez PKN Orlen.

Przejęcie rozlewni w Jaworznie jest jednym z elementów strategii Barter S.A. w zakresie rozwoju segmentu butli, ma poprawić jego efektywność  i ułatwić spółce ekspansję na południowym rynku Polski.  Niewykluczone są kolejne akwizycje w tym zakresie. Zarząd spółki szacuje, że zakup aktywów umożliwi docelowo wzrost wolumenu obrotów Barter S.A.  o kilkanaście do kilkudziesięciu proc. w segmencie gazu w butlach.

– Te aktywa pozwolą nam efektywniej obsługiwać posiadany rynek i radykalnie zwiększą nasze w nim udziały ? dodaje Cichocki.

Barter przejmuje rozlewnię wraz z całą infrastrukturą ?nowoczesnymi liniami do automatycznego napełniania butli  11-kilogramowych, a także 30- i 33-kilogramowych butli przemysłowych oraz bazą magazynową.  W skład transakcji wejdzie też stacja autogazu, zlokalizowana przed rozlewnią.