Alkor Trade z nową spółką celową: Instytut Biznesu Sp. z o.o.

Nowa firma inwestycyjna dla start-upów na polskim rynku kapitałowym.

17 grudnia 2012 roku, fundusz kapitałowy typu VC/PE – Alkor Trade Sp. z o.o., który pełni także rolę anioła biznesu, powołał do życia nową spółkę celową: Instytut Biznesu Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 555 000 złotych.

We władzach Instytutu Biznesu zasiada, pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki, Janusz Maciejewski, znaczący udziałowiec Alkor Trade. Wiceprezesem został mianowany Robert Krassowski, obecny Prezes Zarządu funduszu Alkor Trade. Powołano również Radę Nadzorczą składającą się z osób mających doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych oraz w inwestycjach na polskim rynku kapitałowym (IPO, PreIPO, NewConnect, GPW).

Wśród pierwszych założycieli Instytutu Biznesu Sp. z o.o. są osoby blisko związane oraz stale współpracujące z funduszem kapitałowym Alkor Trade, w tym jego prezes oraz – co oczywiste – sam fundusz kapitałowy. Kapitał założycielski spółki celowej pozwala na natychmiastową inwestycję w co najmniej trzy obiecujące projekty typu start-up.

„Powołanie spółki celowej, to efekt uwolnienia środków z inwestycji, jakie dokonaliśmy w 2012 roku. Do tej pory udało nam się zamknąć pozycje na spółkach notowanych na rynku alternatywnym NewConnect, tj. w firmach Finhouse S.A. oraz Compress S.A. Dodatkowo po korzystnej cenie sprzedaliśmy walory Planet Soft S.A. (1,805 zł / akcję). Ponieważ oceniamy tę spółkę bardzo pozytywnie, to sukcesywnie staramy się uzupełniać portfel Planet Softem, kupując akcje po cenie rynkowej” – tłumaczy prezes Zarządu Alkor Trade Sp. z o.o., Robert Krassowski.

Do najważniejszych zadań nowo powołanej spółki będzie należało finansowanie przedsięwzięć biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. Instytut Biznesu nie będzie ograniczał się jedynie do projektów z branży nowych technologii. Wedle zarządzających Instytutem w obszarze zainteresowań spółki są także projekty z dziedzin bardziej tradycyjnych, takich jak produkcja czy handel.

Jak ujawnia prezes Alkor Trade, Robert Krassowski, pierwszy projekt będzie sfinalizowany podpisaniem umowy inwestycyjnej jeszcze w 2012 roku, a jej całkowita wartość będzie sięgać kwoty ok. pół miliona złotych.

„Do kontaktu z nami zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują wsparcia kapitałowego w rozwinięciu własnego biznesu. Jeśli ocena danego projektu będzie zadowalająca, to potencjalny pomysłodawca może liczyć na pomoc merytoryczną, prawną i finansową. W przypadku, gdy biznes nie będzie pasował do portfela inwestycyjnego Alkor Trade, to projekt zostanie skierowany do powołanej spółki córki: Instytutu Biznesu” – podsumowuje prezes Alkor Trade.

Alkor Trade prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych na GPW oraz rynku NewConnect. Fundusz pomaga w rozwoju ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć w roli anioła biznesu (business angels), ułatwiając pozyskiwanie kapitału oraz oferując wsparcie w rozwoju.