Alkor Trade inwestorem kwalifikowanym rynku NewConnect

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję, na mocy której spółka Alkor Trade Sp. z o.o. została wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych. Rejestr prowadzony jest przez Departament Nadzoru Obrotu, który działa w ramach struktury Urzędu KNF.

– Cieszy nas decyzja Komisji o wpisie do rejestru. Posiadając status inwestora kwalifikowanego możemy działać jeszcze skuteczniej w obszarze inwestycji spółek zmierzających lub notowanych na rynku NewConnect ? komentuje Prezes Zarządu Alkor Trade Sp. z o.o., Robert Krassowski.

Administrowanie spisem inwestorów kwalifikowanych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11 października 2005 roku w sprawie prowadzenia przez KNF rejestru inwestorów kwalifikowanych oraz Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Starania o umieszczenie w rejestrze fundusz kapitałowy Alkor Trade rozpoczął jeszcze wiosną 2012 roku.Proces weryfikacyjny związany z badaniem złożonych dokumentów ? w tym sprawozdań finansowych ? zakończył się pozytywną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w drugiej połowie grudnia tego roku.

– Bez wątpienia dla naszych kontrahentów jesteśmy teraz bardziej przejrzystym i wiarygodnym partnerem biznesowym. Korzystając ze statusu inwestora kwalifikowanego zamierzamy nieco intensywniej angażować się w oferty prywatne plasowane na rynku NewConnect. ? tłumaczy zarządzający Alkor Trade. ? Oczywiście nie rezygnujemy z handlu już notowanymi spółkami. W ramach porządkowania portfela podpisaliśmy dzisiaj umowę sprzedaży pakietu niemal 100.000 akcji firmy WakePark S.A. Sprzedaż udało się sfinalizować z ponad 60% premią w stosunku do poniedziałkowej ceny, po jakiej handlowano walorami WakePark S.A.? kończy Krassowski.

Po transakcji na papierach WakePark S.A. na koniec 2012 roku w portfolio Alkor Trade pozostają cały czas papiery Polfy S.A. (dawniej: BM Medical S.A.), gdzie spółka brała udział w podwyższeniu kapitału. Ponadto fundusz  ma otwarte pozycje na papierach wykluczonej kilka dni temu City Angels S.A. (dawniej: Optonet S.A.) oraz w Planet Soft S.A. W tej ostatniej przedstawiciel Alkor Trade zasiada w Radzie Nadzorczej.

Alkor Trade prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych na GPW oraz NewConnect. Fundusz pomaga w rozwoju ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć w roli anioła biznesu (business angels). Ułatwia pozyskiwanie kapitału oraz oferuje wsparcie w rozwoju. Od ponad pięciu lat zajmuje się zagadnieniami w zakresie handlu algorytmicznego (algo trading) i budowy mechanicznych systemów transakcyjnych.