Agora współzałożycielem spółki Online Technologies HR

Agora S.A. w wyniku objęcia części udziałów stała się współzałożycielem spółki „Online Technologies HR” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie („Nowa Spółka”). Spółka będzie wdrażać i promować oraz rozwijać aplikację do e-rekrutacji umożliwiającą korzystanie z multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenie rekrutacji on-line, zarządzanie rekrutacjami i kandydatami oraz kupowanie unikalnych pakietów rekrutacyjnych.– W dniu 6 września 2012 roku Agora otrzymała postanowienie sądu rejestrowego w Szczecinie o zarejestrowaniu Nowej Spółki, w której Agora objęła 17,65% udziałów w kapitale zakładowym dających prawo do wykonywania 17,65% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kolejny etap inwestycji zakłada objęcie przez Agorę nowych udziałów poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Nowej Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla pozostałych wspólników. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Nowej Spółki, Agora stanie się posiadaczem pakietu 30% udziałów. Łączna wartość transakcji tzn. cena zapłacona za udziały objęte przez Agorę przy powołaniu Nowej Spółki oraz cena do zapłacenia za udziały, które zostaną objęte przez Agorę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Nowej Spółki, kształtować się będzie poniżej jednego miliona złotych i nie spełnia kryterium istotności biorąc pod uwagę wysokość kapitałów własnych Agory S.A. – powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory.

– Spółka Online Technologies HR będzie właścicielem nowoczesnego rozwiązania działającego w obszarze usług i systemów informatycznych wspierających działy personalne podmiotów gospodarczych lub bezpośrednio podmioty gospodarcze. Działalność prowadzona będzie w oparciu o aplikację internetową typu ATS (Applicant Tracking System) funkcjonującą pod adresem internetowym https://www.iexporter.pl/. Zakładamy dalszy rozwój aplikacji dostosowujący narzędzie do indywidualnych potrzeb klientów, zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży produktu – komentuje Iwona Grochowska, dyrektor Agora Praca.

– Udział Agory w naszym przedsięwzięciu zapewni Spółce dostęp do obszernej bazy nowych klientów na rynku usług rekrutacyjnych, możliwość rozszerzenia zakresu oferowanych usług, jak również dodatkowe kompetencje sprzedażowe i marketingowe. My z kolei posiadamy kompetencje w zakresie technologii oraz dobrze znamy potrzeby uczestników rynku usług rekrutacyjnych. Będziemy kłaść duży nacisk na stały rozwój już posiadanych funkcjonalności systemu oraz planujemy wzbogacić produkt o nowe moduły. Cieszymy się, że po transakcji będziemy wspólnie z Agorą rozwijać spółkę – dodaje Arkadiusz Kuchto, prezes zarządu spółki Online Technologies HR.

Powołanie spółki Online Technologies HR jest kolejnym krokiem w poszerzaniu oferty Agory w obszarze rekrutacji. Spółka jest właścicielem marki GazetaPraca.pl obejmującej jeden z najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych oraz dodatek rekrutacyjny do „Gazety Wyborczej”, a dzięki nabyciu w grudniu 2011 r. mniejszościowego pakietu udziałów w spółce GoldenLine.pl wzmocniła swoją pozycję w zakresie serwisów społecznościowych oraz w kategorii „praca”.