90 000 zł wsparcia dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rozwój innowacyjnego projektu edukacyjnego

„Wszystko jest liczbą” to tytuł wystawy interaktywnej, poświęconej popularyzacji matematyki, którą już od 13 grudnia br. będzie można zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie. Realizacja projektu była możliwa dzięki przyznanemu grantowi w wysokości 90 000 zł z programu dotacyjnego Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, która od lat wspiera wartościowe inicjatywy związane z innowacyjnymi projektami w edukacji.

Wystawa ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień z matematyki wykorzystywanych w życiu codziennym, a także jej zastosowanie w różnych dziedzinach wiedzy – zarówno fizyce, biologii, chemii, jak również innych dziedzin nauki. Celem projektu jest przełamanie niechęci i obaw, w szczególności przed kontaktem z naukami ścisłymi. Ekspozycji towarzyszy program edukacyjny obejmujący zajęcia warsztatowe i lekcje muzealne przygotowane dla wszystkich poziomów edukacyjnych.

Odwiedzający wystawę będą mogli również zgłębić wybrane zagadnienia matematyczne poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę oraz poznać zapomniane przyrządy, a także niecodzienne metody wykonywania obliczeń.

Przyznając granty z naszego programu dotacyjnego jak zawsze staraliśmy się wybrać najbardziej unikatowe i wartościowe projekty dotyczące m.in. obszaru edukacji. Stąd nasza decyzja o wsparciu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem przekonany, że realizacja tego projektu wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat matematyki i pozwoli na postrzeganie jej pod nieco innym kątem – jako nauki przystępnej i przydatnej w codziennym życiu. Z naszych doświadczeń wynika, że istnieje nieustanna potrzeba prowadzenia innowacyjnych programów edukacyjnych kierowanych do uczniów, studentów, a także dorosłych – mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Wystawa interaktywna „Wszystko jest liczbą” będzie dostępna w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przez co najmniej 5 lat. Następnie planowane jest jej przekształcenie w wystawę objazdową, podobnie jak było to w przypadku innych ekspozycji zorganizowanych przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 15 lat prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego, między innymi w obszarze edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju ponadlokalnego i lokalnego. Fundacja prowadzi kompleksowy i największy w Polsce Program Edukacji Finansowej, składający się z licznych inicjatyw edukacyjnych obejmujących ogół społeczeństwa – począwszy od uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, na studentach i osobach dorosłych kończąc.