30-lecie „Zeszytów Literackich”

Kwartalnik „Zeszyty Literackie” powstał w 1982 roku w Paryżu, w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Założycielem i redaktorem naczelnym jest Barbara Toruńczyk, wydawcą Fundacja Zeszytów Literackich przy finansowym wsparciu Fundacji Agory. 

„Zeszyty Literackie” od 30 lat gromadzą najznakomitszych autorów polskich i światowych, wśród nich m.in. Stanisława Barańczaka, Ewę Bieńkowską, Josifa Brodskiego, Julię Hartwig, Wojciecha Karpińskiego, Ewę Kuryluk, Adama Zagajewskiego, Józefa Czapskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, Jana Kotta czy Pawła Hertza.

Kwartalnik stawia sobie za cel przyswojenie polskiemu czytelnikowi literatury emigracyjnej i krajowej, przybliża również najwybitniejszych pisarzy światowych. Zamieszcza zarówno autorów już uznanych, laureatów nagrody Nobla (m.in. Czesław Miłosz, Seamus Heaney, Derek Walcott, V. S. Naipaul) jak i twórców młodych, prezentuje debiutantów.

Zbigniew Herbert pisał o „Zeszytach Literackich”: „najlepsze polskie pismo literackie – tak twierdzę z ręką na sercu, i powtórzę to, jeśli zajdzie potrzeba, przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie”, a Leszek Kołakowski „Zeszyty” trzeba chwalić jako jedno z najbardziej udanych osiągnięć polskiej kultury. Stworzyły, wolno powiedzieć, nowe środowisko kulturalne w Europie, które przyciąga autorów wszystkich pokoleń pióro w ręku trzymających”.

Pismo stworzyła Barbara Toruńczyk, która jest też jego redaktorem naczelnym. Na początku kwartalnik był wydawany we Francji, a od 1990 roku jest wydawany w Polsce i finansowany przez Fundację Agory.

Gala jubileuszowa z okazji 30-lecia „Zeszytów Literackich”, zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację „Zeszytów Literackich” odbyła się 17 grudnia 2012 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Głównym punktem była debata redakcji z udziałem Adama Michnika. Wieczór prowadzili Andrzej Seweryn i Marek Zając. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe dla członków zespołu redakcyjnego „Zeszytów Literackich”. Gala była transmitowana na żywo przez TVP Kultura.

Honorowy Patronat nad jubileuszem „Zeszytów Literackich” objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.